Zaliczka a zadatek

Zaliczka a zadatek

Zadatek a zaliczka 3 Zadatek a zaliczka Zadatek jest formą zabezpieczenia realizacji umowy chroniąc obie strony. W przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy przez jedną ze stron, to druga może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany...
Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę – kiedy przysługują? 3   Alimenty na żonę – kiedy przysługują? W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje przepis art. 27 k.r.o. Przepis ten stanowi, że oboje małżonkowie są zobowiązani, by według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i...
Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu…

Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu…

Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu... 3   Sprawy o rozwód zazwyczaj trwają bardzo długo (może oznaczać nawet 2-3 lata). Przede wszystkim, jeżeli jedno z małżonków chce orzekania o winie. Nie są to sytuacje wyjątkowe. I nierzadko zdarza się, iż w czasie,...
Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak się bronić w sprawie karnej? 3 Jak wygląda realizacja prawa do obrony w sprawie karnej? Każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do obrony, w tym prawo do obrońcy. Do uprawnień takiej osoby należy także: prawo uzyskania informacji o...