Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie 3 Osobie, która została niesłusznie skazana, tymczasowo aresztowana lub zatrzymana przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Skarbu Państwa obejmujące zarówno szkodę majątkową jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z...