Powrót do poprzedniego nazwiska

Powrót do poprzedniego nazwiska

Powrót do poprzedniego nazwiska 3 W przypadku zmiany nazwiska w skutek zawarcia związku małżeńskiego, taka zmiana nie jest definitywna zwłaszcza w kontekście późniejszej aktualizacji statusu małżeństwa określonej w wyroku rozwodowym. Proces ten można odwrócić na...