Kuratela

Kuratela

Kuratela 3 Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Kurator może wystąpić o stosowne...
Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe 3 Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią dzisiaj pod obrady Senatu. A co zakłada projekt i jak wpłynie on na sytuacje kredytobiorców? Wakacje kredytowe to czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Warunki takich...
Oddłużanie – pozew o kredyt frankowy

Oddłużanie – pozew o kredyt frankowy

Oddłużanie - pozew o kredyt frankowy 3 Cały świat zmaga się z inflacją, jak się okazuje problemy te dotknęły także cieszącą się duża stabilnością Szwajcarie. By poradzić sobie z mogącymi się pojawić kłopotami, Szwajcarski Bank Centralny podniósł stopy procentowe...
Kara zastępcza

Kara zastępcza

Kara zastępcza 3 Uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności ma miejsce wtedy, gdy skazany był świadomy ciążących na nim obowiązków, stanowiących element kary ograniczenia wolności, jak również konsekwencji ich niewykonywania, oraz, mając obiektywnie...
Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa 3 Dawniej w polskim prawodawstwie funkcjonowało pojęcie tajemnicy służbowej. I choć obecnie tajemnica zawodowa nie jest regulowana ani przez przepisy krajowe, ani unijne, wciąż dotyczy przedstawicieli wielu zawodów, między innymi lekarzy,...