Adwokat Mikołów

Łączymy wiedzę prawniczą z doświadczeniem oraz znajomością realiów gospodarczych i szeroko rozumianych stosunków społecznych.

Wierzymy, że każda sprawa jest odmienna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też aby zapewnić najwyższą jakość obsługi każdy problem poddajemy skrupulatnej analizie celem znalezienia optymalnego rozwiązania problemu prawnego.

Dzięki dogłębnej znajomości przepisów prawa oraz nabytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie Państwu pomóc nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W każdą prowadzoną sprawę angażujemy się w stu procentach, tak by zmaksymalizować skuteczność działania. Do każdej sprawy podchodzimy ze zrozumieniem i empatią wobec Państwa potrzeb. Naszych celem jest odnoszenie sukcesów na sali sądowej, jak i w prowadzonych działaniach przedprocesowych oraz egzekucyjnych. Jednocześnie w podejmowanych działaniach staramy się byście się Państwo czuli bezpiecznie i komfortowo.

Zapraszamy

Adwokat Katowice

Prawo karne i prawo wykroczeń – adwokat Mikołów

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą sprawy w zakresie przestępstw karnych dotyczących:

 • mienia i obrotu gospodarczego (kradzież, oszustwo),
 • spowodowania wypadku samochodowego (w tym kierowców, którzy prowadzili samochód w stanie nietrzeźwości),
 • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo),
 • życia i zdrowia,
 • nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej),
 • wolności (w tym stalking),
 • znęcanie się nad rodziną,
 • przestępczości zorganizowanej.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawnicy działający w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego muszą cechować się nie tylko profesjonalizmem, ale także empatią. Mówimy tu o bardzo delikatnych sprawach – rozwodzie, separacji, określeniu zasad opieki nad dziećmi.

Nasz zespół adwokatów i radców prawnych w Mikołowie gwarantuje takie podejście do spraw, które respektuje uczucia klienta, a jednocześnie ma świadomość, że tego rodzaju postępowanie wymaga stanowczego podejścia, gdyż stawką jest ukształtowanie dalszej sytuacji rodzinnej klienta.

Prawo handlowe i gospodarcze – prawnik Mikołów

Prawo handlowe i gospodarcze to prawdopodobnie najbardziej dynamicznie zmieniająca się dziedzina prawa. Wymaga bieżącej znajomości orzeczeń, także administracyjnych i podatkowych oraz interpretacji podatkowych, gdyż mają one znaczenie dla podejmowania decyzji biznesowych.

Prawnik podejmujący się reprezentacji przedsiębiorców musi rozumieć procesy biznesowe i myśleć w sposób wyprzedzający. Gwarantujemy, że takie podejście cechuje nasz zespół adwokacki i radcowski w Mikołowie.

Prawo cywilne

 • Prawo rzeczowe – stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe.
 • Prawo zobowiązań – roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczenia z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych, roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych.
 • Prawo spadkowe – dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku.
 • Windykacja należności, to jest wezwania o zapłatę, pozwy o zapłatę, wnioski o wszczęcie egzekucji.
 • Sprawy z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej.
 • Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wszelkie pozwy, wnioski oraz pisma procesowe w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych. Doradzamy klientowi w zakresie najlepszej strategii procesowej, wyjaśniamy konsekwencje podejmowanych decyzji i przedstawiamy korzyści i ryzyko wynikające z wyboru określonej ścieżki prawnej. Przygotowujemy pozew lub odpowiedź na pozew, a jeśli wyrok sądu pierwszej instancji nie realizuje interesów klienta, wnosimy apelację. Możemy podjąć się reprezentacji w sądach w całej Polsce.

Prawo upadłościowe

W przypadku problemów finansowych dotykających w/w osoby doradca restrukturyzacyjny mec. Iwona Labisz pomoże Państwu opracować optymalną strategię działań, która umożliwi umorzenie lub zredukowanie należności.

Doradca restrukturyzacyjny to zawód regulowany. Aby go wykonywać, konieczne jest zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Od doradcy wymaga się nie tylko znajomości przepisów prawa upadłościowego, ale też z zakresu finansów.

Doradca restrukturyzacyjny nie musi mieć wykształcenia prawniczego, niemniej jest to niewątpliwy atut. Mec. Iwona Labisz łączy znajomość prawa materialnego i proceduralnego ze znajomością zasad prowadzenia restrukturyzacji, a dzięki nieustannemu podnoszeniu kompetencji może oferować usługi na najwyższym poziomie.

Kancelaria adwokacka Mikołów to dobry wybór i gwarancja tego, że sprawą zajmie się dobry adwokat.

Obsługa prawna w Mikołowie

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Katowicach, ale obsługujemy klientów z całego regionu śląskiego i pozostałych obszarów Polski. Oferujemy kompleksowy zakres usług. Udzielamy porad i reprezentujemy klientów w sądzie, prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców w różnych obszarach prawa. Kancelaria adwokacka Mikołów zachęca do kontaktu telefonicznego i umówienia się na wizytę.

Prawo karne i wykroczeń

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria adwokacka – oferuje szeroki zakres usług prawnych. Nasza kancelaria jest reprezentowana przez adwokat Iwonę Labisz – która jest również doradcą restrukturyzacyjnym oraz przez adwokat Agatę Górnik – która jest ceniona przez klientów za swoje zaangażowanie w prowadzonych sprawach. 

Nasza kancelaria adwokacka działa w wielu obszarach prawa – zapraszamy do nas, jeśli potrzebujesz pomocy adwokata np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, karnych, czy też gospodarczych. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji z klientami, do każdej prowadzonej sprawy podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem.

Co warto wiedzieć o naszej kancelarii adwokackiej?

 

 • Nasza siedziba znajduje się w Katowicach na ul. Ks. Ściegiennego 49/2,
 • zapraszamy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców,
 • zajmujemy się prawem karnym – jeśli potrzebujesz pomocy adwokata karnisty – skontaktuj się z nami,
 • sprawy rodzinne i rozwodowe to także obszar naszej działalności – rozwód jest trudnym doświadczeniem, wybór dobrego i zaangażowanego w sprawę adwokata może pomóc przejść przez sprawę rozwodową sprawniej i mniej boleśnie.

Kancelaria adwokacka Mikołów – skrócony zakres usług

 

Prawo karne i prawo wykroczeń

“Adwokaci Katowiccy” to kancelaria oferująca pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Zajmujemy się obroną oskarżonego przed sądem w różnych rodzajach postępowań. Każdy ma prawo do obrony prawnej – do spraw klientów podchodzimy z profesjonalnym podejściem i pełnym zaangażowaniem. Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawach karnych, wykroczeniowych, czy karno-skarbowych – zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej w Katowicach.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Czasami relacje rodzinne bywają zawiłe i skomplikowane, prowadząc do konfliktów. Często efektem tych problemów jest rozwód, separacja, później kwestie związane z alimentami czy opieką nad dziećmi. Ten zakres prawa często budzi wiele emocji w każdej ze stron zaangażowanych w konflikt rodzinny. Nasi adwokaci są bardzo dobrze przygotowani do niesienia pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wiemy, że potrzebne jest tutaj bardzo indywidualne podejście do każdej sprawy.

Prawo handlowe i gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma prawnymi obowiązkami, które często bywają bardzo zawiłe i trudne do zrozumienia dla przedsiębiorców. Kancelaria adwokacka “Adwokaci Katowiccy” zajmuje się doradzaniem firmom w sprawach cywilnych i gospodarczych – od sporządzania i opiniowania umów, poprzez negocjacje warunków umów, po reprezentację procesową. Zarówno niewielkie, jak i duże przedsiębiorstwa stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z prawem gospodarczym – warto skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów, aby uniknąć poważnych w skutkach konsekwencji nieznajomości prawa.

Prawo cywilne

Zakres prawa cywilnego jest bardzo szeroki – obejmuje prawo spadkowe, kwestie praw autorskich, czy też sprawy odszkodowawcze, i wiele innych zakresów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w wielu aspektach prawa cywilnego. Zajmujemy się m.in. – zadośćuczynieniami, naruszeniami prawa autorskiego, windykacją należności, sprawami z zakresu ochrony danych osobowych (np. RODO), itd. Nasi adwokaci przygotowują wszelkie pozwy, wnioski oraz pisma procesowe w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych.

Prawo upadłościowe

Warto zaznaczyć, że prawo upadłościowe nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw, ale również konsumentów. Upadłość konsumencka często jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym dłużnikom na powrót do normalnego życia. Nasz adwokat Iwona Labisz jest również doradcą restrukturyzacyjnym – brała udział w licznych postępowaniach upadłościowych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach upadłości konsumenckich. Celem pomocy prawnej jest w tym przypadku umożliwienie zredukowania lub umorzenia należności. Adwokat w Katowicach – obsługujemy również klientów z całego Śląska.

Adwokat Mikołów – Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388