Alimenty na dziecko

O alimentach słyszał każdy. Żyjemy w końcu w czasach, gdy rozwody są czymś powszechnym. Nie tylko one jednak wpływają na obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Konieczność ich opłacania pojawia się najczęściej w sytuacjach, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców. Wtedy drugi z nich jest zobowiązany do współudziału w kosztach wychowania potomka.

Aby je uzyskać, często potrzebna jest pomoc prawnika. Jego wsparcie będzie nieocenione także w sytuacjach, gdy rodzic uchyla się od płacenia świadczeń. 
Dowiedz się, czym dokładnie są alimenty na dziecko, ile wynoszą i jak je uzyskać. 

Czym są alimenty na dziecko?

Alimenty na rzecz dzieci to obligatoryjne, regularnie płacone świadczenia na rzecz potomków. Ich celem jest zapewnienie dzieciom środków do utrzymania oraz wychowania, a w niektórych przypadkach również wykształcenia.

Na rodzicach ciąży obowiązek zaspokojenia następujących potrzeb swoich dzieci:

 • wyżywienia,
 • mieszkania,
 • leczenia,
 • ubrania
 • środków higieny osobistej,
 • kształcenia,
 • rozrywki i wypoczynku.


Alimenty wobec dziecka są przyznawane na drodze sądowej na skutek złożenia pozwu o alimenty lub zawarcia ugody u notariusza czy mediatora.
Istnieją różne rodzaje oraz sposoby ustalenia alimentów:

 • dobrowolne alimenty na dziecko,
 • alimenty na nienarodzone dziecko,
 • alimenty na dziecko małoletnie (niepełnoletnie),
 • alimenty na pełnoletnie dziecko,
 • alimenty na matkę dziecka bez ślubu.


Warto wiedzieć, że oprócz alimentów na dziecko istnieją również inne rodzaje tych świadczeń. O obowiązku alimentacyjnym możemy mówić także wobec rodziców, rodzeństwa, a także byłych małżonków.

Alimenty na dziecko – jak długo trzeba je opłacać?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: tak długo, jak dziecko ich potrzebuje. Wbrew pozorom osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie jest równoznaczne z zaprzestaniem płacenia alimentów.

Zgodnie z artykułem 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, gdy nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem.

Obowiązek płacenia alimentów ustaje więc dopiero w momencie, w którym potomek może pozyskiwać środki na własne utrzymanie.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko nie jest uniwersalna. Każdorazowo ustala ją sąd na podstawie wszystkich czynników, które są poruszane podczas rozprawy.

Są to przede wszystkim dwie kwestie:

 • Usprawiedliwione koszty utrzymania i wychowania dziecka.

Znaczenie będzie mieć tutaj wiek, a także stan zdrowia dziecka. Istotne będzie również, czy dziecko uczy się w szkole publicznej czy prywatnej i to, czy uczęszcza na dodatkowe zajęcia. 

 •  Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica.

Sąd uwzględni zarobki, ale także zobowiązania finansowe obojga rodziców – np. kredyty hipoteczne. Istotne będzie również zaangażowanie rodziców w wychowanie potomka.

Warto zdawać sobie sprawę, że kwota alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Mogą być one zarówno podwyższone, jak i obniżone.

Zmniejszenie alimentów na dziecko jest możliwe w przypadku istotnego obniżenia możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Dzieje się tak również w przypadku obniżenia kosztów utrzymania dziecka, czyli np. w przypadku, gdy zmieniło ono szkołę prywatną na państwową.

Z kolei zwiększenie świadczeń może nastąpić w odwrotnej sytuacji. Będzie tak, jeżeli dziecko zachoruje i konieczne będzie pokrycie kosztów leczenia lub rozpocznie naukę w prywatnej szkole.

Alimenty na dziecko – jak uzyskać w sądzie?

Jak już wspominaliśmy, alimenty można uzyskać zarówno na skutek ugody zawartej u notariusza, jak i na drodze sądowej.

Łatwo się domyślić, że polubowne rozwiązania wiążą się ze znacznie mniejszą liczbą formalności. Ta druga opcja jest jednak koniecznością w sytuacjach, gdy ojciec czy matka z różnych powodów nie zgadzają się na opłacanie alimentów.

Aby uzyskać świadczenia na drodze sądowej, w pierwszej kolejności należy przygotować pozew. Nie ma znaczenia czy będzie to pozew czy wniosek o alimenty, jeżeli z treści pisma wynika żądanie zasądzenia alimentów. Warto na tym etapie skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zajmie się wszelkimi formalnościami.

Konieczne jest również odpowiednie przygotowanie się do sprawy. Mowa tu przede wszystkim o zebraniu niezbędnych dokumentów – aktów stanu cywilnego, potwierdzających relacje pomiędzy tym, kto dochodzi alimentów a osobą, która ma je płacić.

Bardzo ważna będzie również dokumentacja potwierdzająca koszty, które wiążą się z utrzymaniem dziecka. Chodzi tu między innymi o wydatki ponoszone na wyżywienie, ubrania, leki, media czy edukację.

Często niezbędne okazuje się również powołanie świadków, którzy dowodzą zasadności przeznaczania określonych środków na dziecko.

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty nie dotyczą wyłącznie małoletnich. Pisaliśmy już o tym, że obowiązek alimentacyjny trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Ukończenie 18 roku życia nie jest z tym równoznaczne.

Opłacanie alimentów na dorosłe dzieci nie należy do rzadkości. Najczęściej chodzi tu o płacenie na rzecz potomków, którzy kontynuują edukację. Jeśli dziecko jest pełnoletnie, ale zamierza dalej się uczyć czy zdobywać kwalifikacje zawodowe – wówczas rodzic zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego w dalszym ciągu powinien zapewniać środki na jego utrzymanie.

Wiemy z doświadczenia, że istnieją także sytuacje, w których obowiązek alimentacyjny utrzymuje się do końca życia dziecka. Dzieje się tak w przypadkach, gdy potomek jest ciężko chory lub niepełnosprawny. Obowiązek ten nie ustaje nawet, jeśli takie dziecko zawrze związek małżeński. Wtedy jednak pierwszą osobą zobowiązaną do wypłacania świadczeń alimentacyjnych jest małżonek. 

Co zrobić, gdy rodzic nie płaci alimentów?

Niepłacenie alimentów na dzieci to niestety jeden z notorycznie nawracających problemów, z którymi zgłaszają się klienci naszej kancelarii. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, które pozwalają wyegzekwować zapłatę należności.

Doświadczona kancelaria adwokacka udziela w tym zakresie porad prawnych, a także przeprowadzi niezbędne czynności.  Windykację długu alimentacyjnego warto zacząć od polubownej drogi odzyskania należności. Chodzi tu o wysyłanie przypomnień i próśb o ich zapłatę, a także informowania o konsekwencjach jej braku.

Wiemy jednak, że tego typu działania często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Inną opcją jest domaganie się alimentów od dziadków dziecka (rodziców niepłacącego ojca lub matki dziecka). Służy temu złożenie pozwu o alimenty na dziecko od dziadków lub wniosku o alimenty uzupełniające od dziadków dziecka.

Kolejna możliwość to złożenie do sądu wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, egzekucją długu zajmie się komornik. W razie potrzeby może on zająć część wypłaty dłużnika, a nawet jego majątek.

Warto również pamiętać o możliwości wpisania osoby nieopłacającej alimentów do rejestru dłużników.

Fundusz alimentacyjny – kto może z niego skorzystać?

Fundusz alimentacyjny to państwowy fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

Ma on zastosowanie w przypadku, gdy alimenty dotyczą dzieci małoletnich, dzieci uczących się do 25. roku życia, a także dzieci niepełnosprawnych w każdym wieku.

Nie każdy może jednak z niego skorzystać. Aby uzyskać wsparcie z funduszu alimentacyjnego, dochód netto w rodzinie nie może przekraczać 725 złotych. Warto również wiedzieć, że alimenty wypłacane z funduszu mogą wynosić maksymalnie 500 zł miesięcznie.

Alimenty a 500 Plus

Wielu naszych klientów zastanawia się, czy świadczenie 500+ wpływa na wysokość alimentów. Warto zatem wiedzieć, że fakt otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+ nie wpływa na obowiązek alimentacyjny żadnego z rodziców.

Oznacza to, że nie można żądać zasądzenia niższych alimentów albo ich obniżenia w związku z pobieraniem na dziecko świadczenia „500+”.

Sprawdź również: Alimenty na żonę

Podsumowanie

Alimenty względem dzieci to świadczenia, które mają im zapewnić warunki do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Ich wysokość zależy od wielu czynników, a konieczność opłacania trwa do momentu, w którym dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu alimentów, skontaktuj się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 4 Średnia ocena: 4.8]