Alimenty na żonę – kiedy przysługują?

 

Alimenty na żonę – kiedy przysługują?

W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje przepis art. 27 k.r.o. Przepis ten stanowi, że oboje małżonkowie są zobowiązani, by według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że należą się alimenty na żonę w trakcie małżeństwa (alimenty od męża dla żony bez rozwodu/alimenty dla żony bez rozwodu). Jeżeli małżonkowie są w separacji orzeczonej przez sąd to obowiązek alimentacyjny kształtuje się tak jak po rozwodzie.

Alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na żonę po rozwodzie uzależnione są od tego, w jaki sposób zostało rozwiązane małżeństwo: przez rozwód bez orzekania o winie czy przez rozwód z orzekaniem o winie. Alimenty dla byłej żony z winy męża są zazwyczaj wyższe niż alimenty dla byłej żony po rozwodzie bez orzekania o winie. W praktyce sądowej zazwyczaj najwyższe są alimenty na żonę po rozwodzie z winy męża. Wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny jest ustalany indywidualnie i wskazane jest zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej w swojej sytuacji. Nie ma uniwersalnych reguł.

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Wysokość alimentów na byłą żonę po rozwodzie jest uzależniona od możliwości majątkowych i zarobkowych byłej żony, możliwości majątkowych i zarobkowych byłego męża, winy w rozpadzie związku małżeńskiego oraz, czy jedna ze stron pozostaje w niedostatku. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Dożywotnie alimenty na żonę?

Jeżeli rozwód był orzeczony bez orzekania o winie to obowiązek wygasa co do zasady wraz z upływem 5 lat. Jeżeli rozwód był orzeczony z orzekaniem o winie to obowiązek wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przez byłą żonę albo z chwilą śmierci byłej żony. Wskazać należy, że w polskim porządku prawnym można do śmierci płacić alimenty na żonę oraz alimenty na byłą żonę (dożywotnie alimenty na żonę).

 

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 1 Średnia ocena: 5]