Gdzie składa się pozew?

Gdzie składa się pozew?

Gdzie składa się pozew? Odpowiadając na pytanie, gdzie składamy pozew o rozwód należy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, do jakiego sądu wnosimy pozew – rejonowego czy okręgowego? Pozew o rozwód wnosi się zawsze do sądu okręgowego. Po drugie, który sąd będzie...
Więzienie za alimenty?

Więzienie za alimenty?

Kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego regulowane są przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 128 ustanawia jako ogólną zasadę obowiązek dostarczania środków utrzymania (w miarę potrzeby także środków wychowania), obciążający krewnych w linii...
Niepłacenie alimentów

Niepłacenie alimentów

 Choć sąd może nałożyć na rodzica obowiązek płacenia alimentów, nie zawsze gwarantuje to ich regularne otrzymywanie przez dziecko. Wielu obowiązanych unika płatności lub robi to nieregularnie. Wyrok w sprawie alimentów zawiera klauzulę wykonalności, co zmusza...
Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty

Rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie wspólnych dzieci – nawet jeśli nie mieszkają razem. Dzieci spoza związku małżeńskiego mają w tym względzie takie same prawa, jak dzieci urodzone w niesformalizowanych związkach. Jeśli jedno z rodziców uchyla się od płacenia,...