Czy alimenty się przedawniają?

Czy alimenty się przedawniają?

Czy alimenty się przedawniają? 3 Co do zasady świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Należy jednak pamiętać, że trzyletni bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany każdą czynnością mającą na...
Dla kogo restrukturyzacja?

Dla kogo restrukturyzacja?

Dla kogo restrukturyzacja? 3 Jakim podmiotom przysługuje możliwość wnioskowania o restrukturyzację? Zdolność restrukturyzacyjna to przyznana przez ustawodawcę określonym kategoriom podmiotów zdolność do bycia podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, a...
Skutki separacji

Skutki separacji

Jakie są skutki orzeczenia separacji? 3 Polskie prawo przewiduje, że – poza różnicami przewidzianymi w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – skutki separacji są takie jak skutki rozwodu. Podstawowa różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że...