Postępowanie Układowe

Postępowanie Układowe

Postępowanie Układowe 3 Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań, które pozwalają na oddłużenie prowadzącego działalność gospodarczą: -o zatwierdzenie układu; -przyspieszone postępowanie układowe; -postępowanie układowe postępowanie...
Plan Spłat przy Upadłości

Plan Spłat przy Upadłości

Plan Spłat przy Upadłości 3 Samo ogłoszenie upadłości niewypłacalnego konsumenta nie kończy jeszcze jego drogi do oddłużenia. Po wydaniu postanowienia sądowego jego majątek staje się masą upadłości. Syndyk wyznaczony przez sąd – po ustaleniu wierzycieli,...
Przemoc Domowa

Przemoc Domowa

Przemoc Domowa 3 Przemoc w domu przybiera różne formy, np.: -przemoc fizyczna – czyli naruszenie nietykalności, jest to m.in. szarpanie, popychanie, kopanie, obezwładnianie, czyli tzw. ingerencja w ciało -przemoc psychiczna – forma interakcji z drugim...
Czy alimenty się przedawniają?

Czy alimenty się przedawniają?

Czy alimenty się przedawniają? 3 Co do zasady świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Należy jednak pamiętać, że trzyletni bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany każdą czynnością mającą na...