Nikt nie planuje takiego momentu w swoim życiu, w którym nie może wyjść z długów. Niestety, tego typu sytuacje się zdarzają, a liczba zadłużonych osób w naszym kraju stale rośnie. Oczywiście, jeśli posiadasz długi, najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze spłacenie wszystkich swoich zobowiązań. Nie zawsze jednak jest to możliwe.

W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym polega ten proces i kiedy warto z niego skorzystać? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która ma na celu oddłużenie osób fizycznych, które są niewypłacalne. Ma ona służyć zaspokojeniu roszczeń wierzycieli i umożliwić dłużnikom powrót do finansowej stabilizacji.

Może się to okazać korzystnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają innej możliwości wyjścia z zadłużenia. Warto jednak wiedzieć, że ogłoszenie upadłości w większości przypadków wiąże się też z pewnymi negatywnymi konsekwencjami – takimi jak zmniejszenie zdolności kredytowej, utrata części majątku czy wpis do rejestru dłużników.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką w 2024 roku?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej. Nie może tego jednak zrobić każdy. Jakie są wymagania?

 • Musisz występować przed sądem jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Trzeba być niewypłacalnym, czyli nie być w stanie spłacać swoich długów od co najmniej 3 miesięcy. Co ważne, niewypłacalność nie może wynikać z Twojego rażącego zaniedbania czy umyślnego działania.
 • Nie możesz być wspólnikiem lub komandytariuszem w spółkach.
 • Nie możesz również być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze, podatkowe lub skarbowe.
 • Nie możesz ogłaszać upadłości w ciągu ostatnich 10 lat.

Jeśli sąd przyjmie wniosek, ogłosi upadłość konsumencką i ustanowi syndyka, który zajmie się sprzedażą majątku i podziałem środków między wierzycieli.

Etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Najważniejsze etapy tego procesu są następujące:

 • Konsultacja z kancelarią adwokacką. Dzięki temu zweryfikujesz, czy ogłoszenie upadłości jest najlepszym możliwym rozwiązaniem w Twoim przypadku. Zaplanujesz również cały proces tak, by odbywał się on maksymalnie efektywnie i oczywiście zgodnie z prawem.
 • Analiza sytuacji finansowej. Ile dokładnie wynosi Twoje zadłużenie? Czy rzeczywiście nie masz żadnych możliwości jego spłaty? Jakim majątkiem dysponujesz? Skrupulatna analiza finansowa jest konieczna do prawidłowego przeprowadzenia całego procesu.
 • Złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Musi on zawierać dane osobowe, uzasadnienie, spis majątku i zobowiązań oraz dowody na trwały stan niewypłacalności.
 • Rozpatrzenie wniosku przez sąd. Może on przyjąć lub odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że dłużnik nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości. Może również wezwać dłużnika lub wierzycieli do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku. Sąd ma 30 dni na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub jego odmowie.
 • Ogłoszenie upadłości i ustanowienie syndyka. Jeśli sąd przyjmie wniosek, ogłasza upadłość dłużnika i ustanawia syndyka masy upadłościowej. Syndyk jest osobą, która zarządza majątkiem i zobowiązaniami osoby zadłużonej w toku postępowania upadłościowego.
 • Sporządzenie listy wierzytelności. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka. Ten następnie sprawdza zgłoszone wierzytelności i sporządza listę wierzytelności, która zawiera informacje o wysokości, rodzaju i kolejności zaspokojenia każdej wierzytelności.
 • Likwidacja masy upadłościowej. Następnie następuje sprzedaż majątku dłużnika i podział uzyskanych środków między wierzycieli.
 • Plan spłaty wierzycieli. Jeżeli po zakończeniu poprzedniego etapu roszczenia wierzycieli nie zostały spełnione, syndyk sporządza projekt planu spłaty, który określa wysokość i czas trwania comiesięcznych wpłat dłużnika na ich rzecz.
 • Ewentualne umorzenie długów bez planu spłaty. W wyjątkowych przypadkach, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku ani możliwości zarobkowych, sąd może umorzyć jego długi bez ustanawiania planu spłaty wierzycieli.

Jak kancelaria adwokacka może pomóc w sporządzeniu wniosku?

Upadłość konsumencka nie jest oczywistym zagadnieniem. Składa się na nią wiele niuansów dotyczących, chociażby możliwości dotyczących umorzenia długów czy spłaty wierzycieli.

Kancelaria adwokacka oferuje Ci przede wszystkim profesjonalne doradztwo prawne, co jest niezwykle cenne, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z Twoją sytuacją finansową.

Profesjonaliści pomogą Ci też w poprawnym skonstruowaniu wniosku o upadłość, w którym muszą się znaleźć konkretne dane i argumenty. Maksymalnie zwiększysz dzięki temu szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Kancelaria adwokacka może również reprezentować Cię przed sądem i syndykiem, pomóc w negocjacjach z wierzycielami i przygotować inne niezbędne dokumenty w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka a długi

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza, że sąd automatycznie umarza Twoje wszystkie długi. Sytuacja jest znacznie bardziej złożona.

Jak upadłość konsumencka wpływa na spłatę długów?

Jak już wiesz, celem upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli i oddłużenie dłużnika, a nie umorzenie długów z urzędu. Dlatego po ogłoszeniu upadłości syndyk zajmuje się sprzedażą majątku osoby zadłużonej i podziałem uzyskanych środków między wierzycieli.

Jeśli majątek nie wystarcza na spłatę wszystkich długów, sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Dopiero po zrealizowaniu planu spłaty i braku powodzenia w uregulowaniu należności, sąd może umorzyć pozostałe długi (z pewnymi wyjątkami).

Tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy dłużnik nie ma majątku ani nie jest w stanie zarabiać pieniędzy, sąd może zadecydować o umorzeniu długów od razu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Rodzaje zobowiązań objętych procesem upadłości

Proces upadłości konsumenckiej może objąć różne rodzaje zobowiązań. Chodzi między innymi o:

 • kredyty,
 • pożyczki,
 • podatki,
 • składki ZUS,
 • rachunki,
 • alimenty.

Nie wszystkie zobowiązania podlegają jednak umorzeniu. Mowa tu przede wszystkim o należnościach dotyczących różnego rodzaju kar, grzywien, odszkodowań czy alimentów.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka może w wielu przypadkach okazać się jedynym sposobem na wyjście z długów i odzyskanie finansowej równowagi. Jedno jest pewne – pomoc doświadczonej kancelarii prawnej pomoże Ci maksymalnie efektywnie przejść przez ten proces. Skontaktuj się z nami już teraz!

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 1 Średnia ocena: 5]