Niebieska Karta

Co to jest, jak długo trwa i jak działa?

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zadania członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w ramach procedury “Niebieskie Karty”:

– udzielenie pomocy osobie doznającej przemocy

– podjęcie działań wobec osoby stosującej przemoc (informowanie o konsekwencjach czynów, motywowanie do podjęcia terapii,

– opracowanie indywidualnego planu pomocy (który może ulegać zmianom wraz z rozwojem sytuacji)

– rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań.

Jak działa procedura Niebieskiej Karty?

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Procedura Niebieskiej Karty, jest podzielona na 6 etapów:

  1. Wszczęcie procedury.
  2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy.
  3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy.
  4. Realizacja indywidualnego planu pomocy.
  5. Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.
  6. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Zakończenie procedury następuje w przypadku:

Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Jak długo trwa procedura niebieskiej karty?

W przypadku procedury niebieskiej karty nie ma wyznaczonych konkretnych limitów. Przypadek każdej rodziny jest inny i nierzadko wymaga innych działań pomocowych. Wiele będzie zależało od służb działających w tej sprawie, a gmina sama ustala, w jaki sposób przeprowadzane są procesy postępowania. Zazwyczaj jednak okres monitorowania nie przekracza 3 miesięcy. Po zakończeniu tego czasu rodzina nadal jest objęta opieką ze strony ośrodka pomocy społecznej, a policja ma informacje o tym, że w przeszłości w danej rodzinie była założona niebieska karta. W razie, gdyby zaobserwowano znów agresywne zachowanie wobec członków rodziny, cała procedura może ruszyć na nowo.Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]