Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Osobie, która została niesłusznie skazana, tymczasowo aresztowana lub zatrzymana przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Skarbu Państwa obejmujące zarówno szkodę majątkową jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z odpowiednim dokumentem, wnioskodawca należy wystąpić do Sądu Okręgowego, w okręgu którego wydano orzeczenie w pierwszej instancji.

Przy niesłusznym skazaniu musi dojść do wydania wyroku skazującego na jakąkolwiek karę (np. pozbawienie wolności czy grzywnę). Ponadto musi być ona wykonana przynajmniej częściowo. Kolejnym krokiem jest uznanie przez sąd niesłuszności kary w jednym z nadzwyczajnych trybów, tj. wznowienia postępowania lub kasacji. Wówczas, aby zaistniała podstawa do dochodzenia odszkodowania, sąd taki musi wydać wyrok uniewinniający, skazujący na łagodniejszą karę lub umarzający postępowanie.

Ile odszkodowania za niesłuszne aresztowanie i skazanie?

Ubiegając się o rekompensatę za niesłuszne skazanie, należy także rozróżnić pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie jest związane ze szkodą dotyczącą mienia poszkodowanego, a więc w szczególności utraconych zarobków czy poniesienia kosztów leczenia chorób powstałych na skutek niesłusznej represji. Zadośćuczynienie jest natomiast jednorazowym świadczeniem pieniężnym za krzywdę, czyli szkodę niematerialną wynikającą z cierpień fizycznych i psychicznych.

O ile wysokość odszkodowania jest stosunkowo łatwa do obliczenia (można tego dokonać, analizując np. wcześniejsze zarobki, rachunki za leczenie i tym podobne kwoty), to znacznie trudniej jest wycenić wartość zadośćuczynienia, jaka przysługuje za krzywdę – ból fizyczny, upokorzenia w areszcie czy rozłąkę z rodziną. We wniosku o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie konieczne jest jednak podanie konkretnej kwoty.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 1 Średnia ocena: 5]