Jakie są skutki orzeczenia separacji?

Polskie prawo przewiduje, że – poza różnicami przewidzianymi w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – skutki separacji są takie jak skutki rozwodu.
Podstawowa różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że w przypadku orzeczenia separacji w dalszym ciągu trwa stosunek małżeństwa. Małżonek pozostający w separacji nie może zatem zawrzeć małżeństwa. Stosunek małżeństwa ulega jednak przekształceniu w następstwie ustania więzi duchowych, gospodarczych i fizycznych między małżonkami. Małżonków nie obowiązują przepisy art. 23-30 kro określające ich prawa i obowiązki, takie jak obowiązek wspólnego pożycia, wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach, prawa do wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka.
Dalsze trwanie małżeństwa po orzeczeniu separacji powoduje, że jeżeli przepisy ustawy posługują się pojęciem małżeństwa, należy przyjąć, że odnosi się ono również do małżonków pozostających w separacji, chyba że ustawodawca wprowadził przepis szczególny wyłączający „małżonków pozostających w separacji”. Przez skutki rozwodu należy rozumieć skutki określone w art. 58 kro, regulującym rozstrzygnięcia sądu rozwodowego.
Przepis art. 61(4) § 3 kro wprowadza obowiązek wzajemnej pomocy małżonków pozostających w separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
Należy uznać, że przepis art. 61(4) § 3 kro stanowi podstawę obowiązku alimentacyjnego między małżonkami pozostającymi w separacji. Realizacja obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od względów słuszności. Przykładowo po orzeczeniu separacji jeden z małżonków znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, albowiem z powodu ciężkiej choroby nie może pracować.
Orzeczenie separacji wywołuje skutki także w prawie spadkowym. Zgodnie z art. 935(1) Kodeksu cywilnego przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]