Szczepienie jako warunek zatrudnienia – czy to możliwe?

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy:
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
– imię (imiona) i nazwisko;
– datę urodzenia;
– dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
– wykształcenie;
– kwalifikacje zawodowe;
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Co do zasady zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z RODO wszelkie dane o zdrowiu pracownika, poza badaniami okresowymi i wstępnymi, są objęte tajemnicą lekarską. Wszelkie zaświadczenia o szczepieniu także podlegają tej ochronie, a przepisy Kodeksu Pracy wyłączają informacji o szczepieniach z zakresu badań lekarskich pracowników.
Dlatego też, zgodnie z powyższym pracodawca nie ma prawa pozyskiwać danych o zaszczepieniu się pracownika przeciw COVID-19, a pracownik nie jest obowiązany udzielać pracodawcy takich informacji.
Odmowa przekazania pracodawcy informacji o zaszczepieniu się nie może też stanowić podstawy do zmiany warunków zatrudnienia, dyskryminacji pracownika lub rozwiązania z nim umowy o pracę.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]