Tajemnica zawodowa

Dawniej w polskim prawodawstwie funkcjonowało pojęcie tajemnicy służbowej. I choć obecnie tajemnica zawodowa nie jest regulowana ani przez przepisy krajowe, ani unijne, wciąż dotyczy przedstawicieli wielu zawodów, między innymi lekarzy, prawników czy dziennikarzy.
Czym jest zatem tajemnica zawodowa
Można ją zdefiniować jako informację pozyskaną w trakcie świadczenia pracy. Tajemnica zawodowa może być więc elementem kodeksu etycznego w pracy, ponieważ nawet bez dodatkowych dokumentów czy umów pracownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji. Jednak tajemnica zawodowa oraz jej zakres mogą także zostać określone w przepisach obowiązujących w danej organizacji. Mogą one przybierać różną formę, ale najczęściej jest to umowa lojalnościowa lub załączniki czy oświadczenia, które pracownik podpisuje wraz z umową.
Choć w krajowych przepisach nie występuje pojęcie tajemnicy zawodowej, możemy je odnaleźć w ustawach, które regulują zasady funkcjonowania konkretnych grup zawodowych. Kogo obowiązuje tajemnica zawodowa? Są to między innymi:
lekarze, farmaceuci, psychiatrzy, psychologowie,adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy,
rzecznicy patentowi, dziennikarze, żołnierze zawodowi, inspektorzy pracy, rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci,
doradcy podatkowi, pośrednicy ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi.
Konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej są uzależnione przede wszystkim od tego, jakie informacje zostały przez niego ujawnione. Konsekwencją naruszenia tajemnicy zawodowej może być wypowiedzenie umowy pracownikowi lub zwolnienie dyscyplinarne – na przykład, gdy pracownik celowo kopiuje i wynosi dane dotyczące sytuacji finansowej firmy czy bazę klientów. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może także naruszać przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na mocy której chronione są między innymi tajemnice przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zgodnie z art. 265 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]