Upadłość konsumencka, a umorzenie długów

Aktualnie ogłaszanych bankructw jest coraz więcej, ponieważ wielu osobom wydaje się, że dzięki temu ich długi po prostu znikną.
Upadłość konsumencka to ostateczność, ale nie anuluje wszystkich długów.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wiąże się z nagłym umorzeniem długów.  Jest to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta.
Do całkowitego lub częściowego umorzenia długów dochodzi niezwykle rzadko. Dodatkowo niektóre kategorie długów nigdy nie zostaną anulowane.
Należą do nich m.in.:
-długi alimentacyjne,
orzeczone przez sąd grzywny czy zadłużenia z tytułu rent i odszkodowań.
Najczęściej upadłość konsumencka polega na ustaleniu przez sąd realistycznego planu spłaty wierzycieli, a pieczę nad majątkiem dłużnika po ogłoszeniu upadłości przejmuje syndyk.
Jego rolą jest zlicytowanie majątku dłużnika, który posiada na dzień ogłaszania upadłości, a także nabytego po jej ogłoszeniu. Oczywiście dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność.
Przepisy chronią go w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Upadłość konsumencka zatrzymuje nakręcającą się spiralę zadłużenia, ale wiąże się z poważnymi konsekwencjami.
Dłużnik traci prawa do całego swojego majątku. Dodatkowo może dojść do częściowego zajęcia jego wynagrodzenia.
Osoba, która ogłosi upadłość konsumencką bez zgody sądu nie będzie mogła w przyszłości wnioskować o kredyt gotówkowy lub inny, a nawet podpisać umowy abonamentowej na telefon.
Upubliczniane są także jej dane osobowe w związku z ogłoszoną upadłością.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]