Czy Sąd może nakazać terapię małżeńską?

W kontekście rozwodu słowa „terapia małżeńska” oraz „mediacja” bywają używane zamiennie. Tymczasem ich znaczenie jest zupełnie różne. Terapia małżeńska jest formą psychoterapii, w której uczestniczą małżonkowie przeżywający kryzys i borykający się z narastającymi w ich związku nieporozumieniami. Niezależnie od tego, jaką szkołę psychoterapeutyczną praktykuje psycholog prowadzący spotkania, podstawowym narzędziem psychoterapii jest dialog
W sprawach o rozwód lub separację na wniosek stron lub na podstawie decyzji sądu i za zgodą stron mogą być prowadzone mediacje. Przed ich rozpoczęciem małżonkowie określają przedmiot mediacji, osobę mediatora lub sposób jego wyboru. Mediacja z udziałem bezstronnego mediatora jest sposobem na znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Zgodnie z kodeksem cywilnym:
Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.
Koniecznym warunkiem rozwodu jest całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Dopuszcza się możliwość skierowania małżonków do poradni małżeńskiej w celu zbadania, czy istnieją szanse na ich pojednanie. Jeśli sąd uzna, że przesłanki do orzeczenia rozwodu nie zostały spełnione, za zgodą małżonków może skierować ich też na mediacje prowadzone przez psychologa. W obu przypadkach małżonkowie nie muszą zgadzać się na proponowane rozwiązania. Odpowiedź na pytanie o to, czy sąd może nakazać terapię małżeńską jest więc negatywna. To, w jaki sposób brak zgody zostanie odebrany przez sąd zależy od stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego oraz od tego, czy para posiada małoletnie dzieci. Przed podjęciem decyzji warto mieć na uwadze, że terapia par nie zawsze służy ratowaniu małżeństwa. Często pozwala na wypracowanie kompromisu oraz uczy współdziałania na płaszczyźnie rodzicielskiej.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]