Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Gdy rodzice pozostają ze sobą w konflikcie lub zdecydowali się zakończyć małżeństwo, często konieczne jest sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Należy wtedy ustalić między innymi, gdzie dziecko będzie mieszkać i na jakich zasadach będzie się spotykać z drugim rodzicem. Każda decyzja powinna być poparta przede wszystkim jego dobrem – o co troszczą się nie tylko jego opiekunowie, ale także sąd.

kontrakty z dzieckiem adwokat

Utrzymywanie kontaktu z dzieckiem – co warto wiedzieć?

Utrzymywanie kontaktu z dzieckiem jest jednym z podstawowych obowiązków rodziców – niezależnie od tego, czy żyją razem czy osobno. Kontakty z dzieckiem obejmują różne formy komunikacji i wspólnego spędzania czasu i mają na celu zapewnienie mu prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i kulturowego, a także umożliwienie mu utrzymania więzi z obydwoma rodzicami.

Sposób i częstotliwość kontaktów powinny być ustalana przez rodziców wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia – i w zdecydowanej większości przypadków właśnie tak to wygląda. Jeśli jednak rodzice nie mogą się porozumieć w tej sprawie, kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy na wniosek jednego z nich. Może on również ograniczyć kontakty z dzieckiem, jeśli wymaga tego jego dobro lub jeśli jeden z rodziców je utrudnia lub uniemożliwia.

Co ważne, jeden rodzic nie może ograniczać kontaktów drugiego z dzieckiem – bez wystąpienia znaczącej przyczyny.

Wniosek o ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek do sądu o ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem to dokument, który można złożyć do sądu, jeśli rodzice nie mogą się porozumieć w sprawie spotkań z małoletnim dzieckiem. Jego złożenie ma na celu zapewnienie dziecku prawa do kontaktu z obydwoma rodzicami, a także zobowiązanie rodziców do utrzymywania tych kontaktów.

Taki wniosek powinien zawierać następujące elementy:

  • dane osobowe wnioskodawcy i uczestnika postępowania (rodzica, który opiekuje się dzieckiem na co dzień),
  • dane osobowe dziecka, w tym jego wiek i miejsce zamieszkania,
  • żądanie dotyczące sposobu, częstotliwości i miejsca kontaktów z dzieckiem, w tym w okresach wakacyjnych, ferii i świąt,
  • uzasadnienie, w którym należy wyjaśnić przyczyny utrudnionego lub braku kontaktu z dzieckiem, a także przedstawić argumenty na rzecz żądanego sposobu kontaktów,
  • załączniki (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, dowód zapłaty opłaty sądowej (100 zł) oraz dodatkowy odpis wniosku dla uczestnika postępowania).

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Potrzebujesz pomocy w sądzie? Skontaktuj się z nami!

W idealnym świecie rodzice wspólnie opiekują się dzieckiem i nie ma w tej kwestii żadnych nieporozumień czy niedomówień. Niestety, taki scenariusz nie zawsze jest jednak rzeczywistością.

Potrzebujesz pomocy w ustaleniu kontaktów z dzieckiem? Pomożemy. Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie z zakresu prawa opiekuńczego i rodzinnego. Zapewniamy Ci indywidualne podejście i profesjonalizm. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz też inne Usługi w zakresie prawa rodzinnego!