Podział firmy po rozwodzie to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko zrozumienia prawa, ale również umiejętności negocjacyjnych. W Adwokaci Katowiccy, specjalizujemy się w prawie rodzinnym i gospodarczym, zapewniając wsparcie na każdym etapie podziału majątku.
1. **Podział jednoosobowej działalności gospodarczej** – Jeżeli firma została założona w trakcie trwania małżeństwa i nie była chroniona intercyzą, cały jej majątek wchodzi w skład majątku wspólnego. W związku z tym, może podlegać podziałowi między byłych małżonków. Przy podziale ważne jest, by każdy ze składników majątkowych był odpowiednio wyceniony, a prawa do dalszego prowadzenia działalności jasno określone. 🏢💔
2. **Spółki cywilne i osobowe** – Jeśli jeden z małżonków był wspólnikiem spółki, należy szczegółowo rozważyć, które elementy majątku spółki mogą podlegać podziałowi. Często dotyczy to zysków z udziałów czy prawa do wymagalnych wierzytelności, jeżeli zostały one nabyte za wspólny majątek. 📈🤝
3. **Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne** – Udziały lub akcje nabyte w trakcie małżeństwa zazwyczaj wchodzą w skład majątku wspólnego, co może skutkować ich podziałem. Proces ten wymaga nie tylko oceny wartości udziałów, ale także rozważenia aspektów prawnych i finansowych związanych ze sprzedażą udziałów lub akcji. 📊📑
W Adwokaci Katowiccy zadbamy o to, aby podział firmy był przeprowadzony zgodnie z prawem, a także uwzględniał indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]