Blog prawniczy

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów

Polskie przepisy nie określają minimalnej kwoty alimentów, są one szacowane na podstawie wielu czynników. O tym co wpływa na wysokość świadczenia alimentacyjnego opowie Mecenas Iwona Labisz Zobacz także inne wpisy: Wiek dziecka a alimenty Niealimentacja Przemoc domowa...

Czynności Dowodowe w Niebieskim Pokoju

Czynności Dowodowe w Niebieskim Pokoju

W kontekście rozwodu słowa „terapia małżeńska” oraz „mediacja” bywają używane zamiennie. Tymczasem ich znaczenie jest zupełnie różne. Terapia małżeńska jest formą psychoterapii, w której uczestniczą małżonkowie przeżywający kryzys i borykający się z narastającymi w...

Wiek dziecka, a alimenty

Wiek dziecka, a alimenty

W kontekście rozwodu słowa „terapia małżeńska” oraz „mediacja” bywają używane zamiennie. Tymczasem ich znaczenie jest zupełnie różne. Terapia małżeńska jest formą psychoterapii, w której uczestniczą małżonkowie przeżywający kryzys i borykający się z narastającymi w...

Hazard, a upadłość konsumencka

Hazard, a upadłość konsumencka

W kontekście rozwodu słowa „terapia małżeńska” oraz „mediacja” bywają używane zamiennie. Tymczasem ich znaczenie jest zupełnie różne. Terapia małżeńska jest formą psychoterapii, w której uczestniczą małżonkowie przeżywający kryzys i borykający się z narastającymi w...

Czy Sąd może nakazać terapię małżeńską?

Czy Sąd może nakazać terapię małżeńską?

W kontekście rozwodu słowa „terapia małżeńska” oraz „mediacja” bywają używane zamiennie. Tymczasem ich znaczenie jest zupełnie różne. Terapia małżeńska jest formą psychoterapii, w której uczestniczą małżonkowie przeżywający kryzys i borykający się z narastającymi w...

Prowadzenie po alkoholu – Przestępstwo czy Wykroczenie?

Prowadzenie po alkoholu – Przestępstwo czy Wykroczenie?

W polskim ustawodawstwie jazda pod wpływem alkoholu, jako czyn społecznie szkodliwy, jest skrupulatnie sankcjonowana przez prawo karne. Jednakże nie każdy kierowca będący pod wpływem alkoholu popełnia przestępstwo, gdyż w określonych przypadkach czyn ten stanowi...

Niealimentacja

Niealimentacja

Niealimentacja to inaczej mówiąc uchylanie się od alimentów przez osobę, która do ich płacenia została zobowiązana poprzez orzeczenie sądowe, ugodę zawartą przed sądem lub przed innym organem albo też inną umowę. Czy uchylanie się od alimentów jest przestępstwem? Tak,...

Znieważenie w Internecie i środkach masowej komunikacji

Znieważenie w Internecie i środkach masowej komunikacji

Użytkownicy przestrzeni wirtualnej często czują się w niej bardzo swobodnie. Internet – przynajmniej pozornie – zapewnia anonimowość, w związku z czym wiele osób pozwala sobie w sieci na więcej, niż w rzeczywistym świecie. Powszechnym zjawiskiem jest umieszczanie w...

Postępowanie Układowe

Postępowanie Układowe

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań, które pozwalają na oddłużenie prowadzącego działalność gospodarczą: -o zatwierdzenie układu; -przyspieszone postępowanie układowe; -postępowanie układowe postępowanie sanacyjne. Wśród nich postępowanie...

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114