Aktualności

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Osobie, która została niesłusznie skazana, tymczasowo aresztowana lub zatrzymana przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Skarbu Państwa obejmujące zarówno szkodę majątkową jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z odpowiednim dokumentem, wnioskodawca należy...

Zaliczka a zadatek

Zaliczka a zadatek

Zadatek a zaliczka Zadatek jest formą zabezpieczenia realizacji umowy chroniąc obie strony. W przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy przez jedną ze stron, to druga może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek, a jeżeli sama go dała...

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

  Alimenty na żonę – kiedy przysługują? W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje przepis art. 27 k.r.o. Przepis ten stanowi, że oboje małżonkowie są zobowiązani, by według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania...

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania narkotyków?

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania narkotyków?

W Polsce obowiązuje zakaz posiadania każdej, nawet niewielkiej, ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (powszechnie nazywanych „narkotykami”), w tym oczywiście marihuany. Marihuana jest legalna jedynie w niektórych wyjątkowych przypadkach, tj. w...

Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu…

Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu…

  Sprawy o rozwód zazwyczaj trwają bardzo długo (może oznaczać nawet 2-3 lata). Przede wszystkim, jeżeli jedno z małżonków chce orzekania o winie. Nie są to sytuacje wyjątkowe. I nierzadko zdarza się, iż w czasie, gdy sprawa o rozwód toczy się w sądzie, jedno z...

Niebieska Karta

Niebieska Karta

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem...

Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak wygląda realizacja prawa do obrony w sprawie karnej?Każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do obrony, w tym prawo do obrońcy. Do uprawnień takiej osoby należy także:- prawo uzyskania informacji o przysługujących uprawnieniach- prawo do...

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa

Co daje upadłość konsumencka? Dzięki tej procedurze mamy możliwość uniknięcia spłacania długów, niezależnie od podłoża ich powstania z wyłączeniem zobowiązań alimentacyjnych. W dobie panowania pandemii COVID 19 sporo ludzi może mieć problemy z regulowaniem swojego...

Jakie prawa ma mama?

Jakie prawa ma mama?

Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniczki, a także w okresie jej urlopu macierzyńskiego. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy...

Rozwód i jego przesłanki

Rozwód i jego przesłanki

Statystycznie w 2019 r. zawarto ponad 185 tysięcy związków małżeńskich, a rozwód orzeczono wobec ponad 65 tysięcy par małżeńskich, z kolei wobec około 1,2 tysiąca par orzeczono separację. Problem rozwodu jest więc powszechny.  Rozwód powinno się rozpocząć od podjęcia...

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114