Blog prawniczy

Ubezwłasnowolnienie Osoby

Ubezwłasnowolnienie Osoby

Troska o drugą osobę nie jedno ma imię, zwłaszcza gdy sytuacja życiowa konfrontuje nas z trudnymi wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań jest niemożność np. z powodu choroby psychicznej kierowaniem swoim postępowaniem i trzymania racjonalnej pieczy nad swoim majątkiem. O...

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego

Izolacyjna kara pozbawienia wolności nie zawsze wydaje się odpowiednim rozwiązania. Problem pojawia się wówczas, gdy do więzienia trafiają osoby, których czyny mogły zostać uznane za społecznie niewłaściwie, ale nie na tyle szkodliwe, aby można było uznać je za...

Jak wygląda ustalenie spadkobierców?

Jak wygląda ustalenie spadkobierców?

Śmierć osoby bliskiej to zawsze trudne wyzwanie, z którym żadna osoba nie chciałaby się konfrontować. Oprócz problemów natury emocjonalnej, nakładają się na to często trudności prawne i organizacyjne, między innymi związane ze spadkiem. Sytuacja ta komplikuje się...

Upadłość Małżonka

Upadłość Małżonka

Upadłość to stan, który z pewnością nikt nie chciałby doświadczyć. Jest to jednak rozwiązanie, które pozwala na wydostanie się z finansowych tarapatów. Należy jednak pamiętać, że upadłość nie przekłada się jedynie na naszą sytuacje, zwłaszcza gdy jesteśmy w związku...

Umowa o pracę

Umowa o pracę

Relacje między pracownikiem, a pracodawcą bywają różne, tak jak różne bywają formy zatrudnienia. Czy brak umowy o pracę definitywnie przekreśla możliwość powoływania się na istnienie stosunku pracy? Więcej w tym temacie mecenas Iwona Labisz ?Masz pilną sprawę?...

Kontakt z Obrońcą

Kontakt z Obrońcą

Pamiętajmy, że w przypadku zatrzymania bądź tymczasowego aresztowania czas odgrywa niezwykle ważną rolę. Im szybciej poinformujemy naszego obrońcę, o naszej sytuacji w tym lepszej sytuacji procesowej się znajdziemy. Więcej o tym mecenas Agata Górnik Masz pilną sprawę?...

Zachowanie podczas procesu

Zachowanie podczas procesu

Sąd to miejsce, do którego każdy powinien chodzić jedynie w ostateczności. Jeżeli nasze doświadczenia nas tam zaprowadzą, istotne jest odpowiednie zachowanie. W sądzie nieliczy się tylko odpowiednia etykieta, ale także dobra znajomość swoich praw procesowych. O...

Czy alimenty się przedawniają?

Czy alimenty się przedawniają?

Co do zasady świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Należy jednak pamiętać, że trzyletni bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany każdą czynnością mającą na celu wyegzekwowanie zaległości. Zgodnie...

Co kiedy dziecko nie chce kontaktu z rodzicem?

Co kiedy dziecko nie chce kontaktu z rodzicem?

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego dzieci mają prawo do wyrażania przed sądem swoich poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących. Biorąc pod uwagę zapewnienie dziecku komfortowych, przyjaznych warunków wysłuchania oraz określenie roli osób...

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa? Jeżeli mimo niezachowania przepisów prawa został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Sformułowanie niezachowanie...

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114