Blog prawniczy

Czy niepełnoletnie dziecko może być przesłuchiwane w sądzie?

Czy niepełnoletnie dziecko może być przesłuchiwane w sądzie?

W sprawach o rozwód, separację, czy unieważnienie małżeństwa, pomimo tego że do dowodu z przesłuchania świadków stosuje się przepisy ogólne regulujące tę instytucję wprowadzono w art. 430 k.p.c. wyraźne obostrzenie, zgodnie z którym “Małoletni, którzy nie ukończyli...

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Osobie, która została niesłusznie skazana, tymczasowo aresztowana lub zatrzymana przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Skarbu Państwa obejmujące zarówno szkodę majątkową jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z odpowiednim dokumentem, wnioskodawca należy...

Zaliczka a zadatek

Zaliczka a zadatek

Zadatek a zaliczka Zadatek jest formą zabezpieczenia realizacji umowy chroniąc obie strony. W przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy przez jedną ze stron, to druga może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek, a jeżeli sama go dała...

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

  Alimenty na żonę – kiedy przysługują? W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje przepis art. 27 k.r.o. Przepis ten stanowi, że oboje małżonkowie są zobowiązani, by według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania...

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania narkotyków?

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania narkotyków?

W Polsce obowiązuje zakaz posiadania każdej, nawet niewielkiej, ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (powszechnie nazywanych „narkotykami”), w tym oczywiście marihuany. Marihuana jest legalna jedynie w niektórych wyjątkowych przypadkach, tj. w...

Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu…

Poznałam/łem kogoś w trakcie rozwodu…

  Sprawy o rozwód zazwyczaj trwają bardzo długo (może oznaczać nawet 2-3 lata). Przede wszystkim, jeżeli jedno z małżonków chce orzekania o winie. Nie są to sytuacje wyjątkowe. I nierzadko zdarza się, iż w czasie, gdy sprawa o rozwód toczy się w sądzie, jedno z...

Niebieska Karta

Niebieska Karta

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem...

Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak wygląda realizacja prawa do obrony w sprawie karnej?Każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do obrony, w tym prawo do obrońcy. Do uprawnień takiej osoby należy także:- prawo uzyskania informacji o przysługujących uprawnieniach- prawo do...

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa

Co daje upadłość konsumencka? Dzięki tej procedurze mamy możliwość uniknięcia spłacania długów, niezależnie od podłoża ich powstania z wyłączeniem zobowiązań alimentacyjnych. W dobie panowania pandemii COVID 19 sporo ludzi może mieć problemy z regulowaniem swojego...

Jakie prawa ma mama?

Jakie prawa ma mama?

Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniczki, a także w okresie jej urlopu macierzyńskiego. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy...

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114