Blog prawniczy

Kuratela

Kuratela

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za...

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią dzisiaj pod obrady Senatu. A co zakłada projekt i jak wpłynie on na sytuacje kredytobiorców? Wakacje kredytowe to czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Warunki takich wakacji kredytowych są...

Oddłużanie – pozew o kredyt frankowy

Oddłużanie – pozew o kredyt frankowy

Cały świat zmaga się z inflacją, jak się okazuje problemy te dotknęły także cieszącą się duża stabilnością Szwajcarie. By poradzić sobie z mogącymi się pojawić kłopotami, Szwajcarski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 0,5 pkt proc. z -0,75 do -0,25 proc. To...

Kara zastępcza

Kara zastępcza

Uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności ma miejsce wtedy, gdy skazany był świadomy ciążących na nim obowiązków, stanowiących element kary ograniczenia wolności, jak również konsekwencji ich niewykonywania, oraz, mając obiektywnie istniejące możliwości,...

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa

Dawniej w polskim prawodawstwie funkcjonowało pojęcie tajemnicy służbowej. I choć obecnie tajemnica zawodowa nie jest regulowana ani przez przepisy krajowe, ani unijne, wciąż dotyczy przedstawicieli wielu zawodów, między innymi lekarzy, prawników czy dziennikarzy....

500+ w trakcie rozwodu

500+ w trakcie rozwodu

500+ w trakcie rozwodu W ustawie regulującej przyznawanie świadczenia 500+ posłużono się definicją z ustawy o świadczeniach rodzinnych, która nie pozwala na uwzględnianie okoliczności o charakterze indywidualnym czy osobistym, ani przyznawanie świadczenia kierując się...

Jak powinny być oznaczone produkty kosmetyczne?

Jak powinny być oznaczone produkty kosmetyczne?

Każdy kosmetyk oferowany na polskim rynku powinien być oznaczony w ściśle określony sposób. Szczególną uwagę warto zwracać na produkty kupowane w sieci. Co powinno się znaleźć na każdym opakowaniu Produkt kosmetyczny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu...

Dorobek artystyczny a wymiar kary

Dorobek artystyczny a wymiar kary

Czy dorobek artystyczny, może wpłynąć na wymiar kary Istotną rzeczą jest zrozumienie w jaki sposób sąd podejmuje decyzję o wymierzeniu sprawcy przestępstwa kary i jakie okoliczności wpływają na to, że kara taka jest niższa niż wynikająca z ustawowego zagrożenia karą...

Orzeczenie stopnia niepełnosprawności

Orzeczenie stopnia niepełnosprawności

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: -znaczny dla osób, które przez swój stan zdrowia są niezdolne do pracy zarobkowej albo potrzebują przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia, albo też nie mogą samodzielnie funkcjonować i są całkowicie zależne...

Do kogo należą pieniądze z Komunii?

Do kogo należą pieniądze z Komunii?

Od lat gotówka jest uznawana za uniwersalny prezent dla dzieci, które podchodzą do pierwszej komunii. Co się może z nią stać Czy dziecko ma prawo do pieniędzy z komunii i może nimi swobodnie dysponować Większość dzieci przystępuje do sakramentu komunii w drugiej lub...

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114