Opiniowanie i sporządzanie umów i ugód

Wiedza i umiejętności z zakresu prawa są niezwykle przydatne nie tylko na sali sądowej. Pomagają one zawierać porozumienia, które bardzo często pozwalają uniknąć długich i kosztownych procesów.

W kancelarii Adwokaci Katowiccy zajmujemy się przygotowaniem i analizą różnego rodzaju umów i ugód. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa prawnego i ochrony ich interesów w każdej sytuacji.

sporządzanie umów i ugód

Profesjonalne i kompleksowe usługi prawne przy sporządzaniu umów

Każdy słyszał o legendarnych już zapisach małym druczkiem i o tym, że warto bardzo dokładnie czytać podpisywane umowy. Twoja wiedza w tym zakresie może być jednak niewystarczająca. Skonsultowanie treści zawieranej umowy z doświadczonym prawnikiem pomoże Ci uniknąć niekorzystnych zapisów i ich niepożądanych konsekwencji.

Możesz zgłosić się do naszej kancelarii zarówno ze szkicem dokumentu, jak i zlecić nam jego opracowanie od A do Z. Zadbamy o zgodność każdego zapisu Twojej umowy z obowiązującym aktualnie prawem.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z analizą, interpretacją i oceną różnego rodzaju umów, w tym:

 • umów handlowych,
 • umów najmu,
 • umów o dzieło,
 • umów o współpracy,
 • umów o pracę,
 • umów kredytowych i finansowych.

Nasze usługi obejmują nie tylko samo sporządzanie umów, ale także:

 • analizę i ocenę prawną projektów umów i ugód,
 • doradztwo i negocjacje w sprawie warunków umów i ugód,
 • przygotowanie i redagowanie umów i ugód z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów,
 • reprezentację klientów przed sądami, organami administracji i innymi podmiotami w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązywaniem umów i ugód,
 • ochronę praw wynikających z umów i ugód.

Sporządzanie ugód i protokołów zgromadzeń

Sporządzanie ugód i protokołów zgromadzeń

Oferujemy także kompleksowe usługi związane z tworzeniem ugód pozasądowych, które pozwalają na rozstrzygnięcie sporów i konfliktów bez konieczności długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Nasze usługi sporządzania ugód obejmują m.in.:

 • ugody o rozwiązaniu sporów handlowych,
 • ugody spadkowe,
 • ugody w sprawach odszkodowań,
 • ugody w sprawach pracowniczych,
 • ugody dotyczące nieruchomości.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje również kompleksową pomoc prawną w sporządzaniu protokołów zgromadzeń.

Zakres naszych działań w tym zakresie to przede wszystkim:

 • sporządzanie protokołów zebrań ogólnych spółek,
 • sporządzanie protokołów zebrań organów stowarzyszeń,
 • sporządzanie protokołów posiedzeń zarządów i rad nadzorczych,
 • sporządzanie protokołów walnych zgromadzeń,
 • sporządzanie protokołów zebrań członków.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

Często się mówi, że umowy podpisuje się na złe czasy, a nie na dobre. Właśnie dlatego kluczowe jest to, by zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności i wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarza aktualne prawo.

Nasza kancelaria chętnie Ci w tym pomoże. Mamy szerokie doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów i ugód. Wiemy, jak zabezpieczyć Twoje interesy i na pierwszym miejscu stawiamy Twoje potrzeby.  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami już dziś!

Sprawdź nasze inne usługi w zakresie prawa handlowego i gospodarczego!