Przysposobienie dziecka

Przysposobienie dziecka to innymi słowy jego adopcja. Jest to proces prawny, który polega na nadaniu praw rodzicielskich osobie, która nie jest rodzicem biologicznym dziecka.

Przysposobienie wiąże się z szeregiem skutków prawnych – dotyczącymi chociażby zmiany nazwiska, dziedziczenia czy alimentów. Osoba przysposobiona ma pod względem prawnym takie same prawa i obowiązki jak dziecko biologiczne.

Kiedy przysposobienie jest możliwe?

Przysposobienie dziecka jest możliwe, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • dziecko jest małoletnie w dniu złożenia wniosku o przysposobienie,
 • dziecko ma więcej niż 6 tygodni,
 • rodzice biologiczni dziecka wyrażają zgodę na przysposobienie, chyba że są pozbawieni władzy rodzicielskiej, nieznani lub nie można się z nimi porozumieć,
 • przedstawiciel ustawowy dziecka (jeżeli pozostaje ono pod jego opieką) zgadza się na przysposobienie,
 • istnieje odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a dzieckiem (określana na podstawie indywidualnej oceny sądu),
 • przysposabiany wyraża zgodę na przysposobienie, jeśli ukończył 13 lat.

Sprawdź Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jakie warunki musi spełniać osoba starająca się o przysposobienie dziecka?

Adopcja w Polsce przysługuje samotnym osobom i małżeństwom. Osoba starająca się o przysposobienie dziecka musi spełniać następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać kwalifikacje osobiste do sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • mieć opinię kwalifikacyjną i świadectwo ukończenia szkolenia ośrodka adopcyjnego – chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy (np. w przypadku przysposobienia pasierba lub bliskiego krewnego),
 • mieć zgodę małżonka, jeżeli przysposabiający/a jest żonaty/a,
 • nie może mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej wobec innej osoby małoletniej.

Masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w sprawie przysposobienia? Zapraszamy do kontaktu!

Przysposobienie dziecka jest procesem długotrwałym. To żmudna droga, na której napotkasz wiele formalności. Warto jednak ją pokonać – dla dobra dziecka. Możemy Ci w tym pomóc i maksymalnie ułatwić cały proces.

Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Skontaktuj się z nami już teraz!