Uznanie i zaprzeczenie ojcostwa

Różne życiowe sytuacje mogą prowadzić do konieczności przeprowadzenia czynności związanych z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa. Ich sprawna realizacja wymaga wdrożenia odpowiednich procedur, wykorzystania aktualnej wiedzy prawnej oraz dogłębnego zrozumienia sytuacji osób zaangażowanych w sprawę.

Jak ustalić ojcostwo?

Ustalenie ojcostwa to proces, który ma na celu stwierdzenie, kto jest ojcem dziecka w sensie biologicznym i prawnym.

Zgodnie z polskim prawem istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa:

 • domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki – jeśli urodziło się ono w trakcie małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia,
 • uznanie dziecka przez ojca,
 • sądowe ustalenie ojcostwa – na podstawie dowodów, takich jak badanie DNA, zeznania świadków czy okoliczności życia matki.

Kiedy wystąpić o ustalenie ojcostwa?

O ustalenie ojcostwa można wnioskować w różnych sytuacjach. Najczęściej ma to miejsce w sytuacjach spornych – np. gdy matka i potencjalny ojciec nie zgadzają się co do tożsamości ojca dziecka, ale także w sprawach związanych z alimentami, zabezpieczeniem praw dziecka czy obywatelstwem.

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:

 • domniemany ojciec dziecka,
 • matka,
 • dziecko (po uzyskaniu pełnoletności),
 • prokurator.

Możliwość wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa nie podlega ograniczeniu czasowemu. Matka dziecka jak i domniemany ojciec mogą o nie wystąpić, jednak nie później niż do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Sprawdź Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zaprzeczenie ojcostwa – czym jest?

Zaprzeczenie ojcostwa to prawne podważenie biologicznego ojcostwa mężczyzny, który został uznany za ojca dziecka na podstawie domniemania. Przypomnimy, że z domniemaniem mamy do czynienia, jeśli:

 • dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa
 • lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia.

Zaprzeczenie ojcostwa wiąże się z następującymi skutkami prawnymi:

 • ustanie władzy rodzicielskiej,
 • ustanie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustanie dziedziczenia.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – kiedy można go złożyć?

Zaprzeczenie ojcostwa może nastąpić na skutek powództwa sądowego, które może wnieść mąż matki, matka lub samo dziecko po uzyskaniu pełnoletności.

Mogą to zrobić w następujących terminach:

 • domniemany ojciec może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka – pod warunkiem, że dziecko nie osiągnęło jeszcze pełnoletności,
 • matka może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka,
 • dziecko po uzyskaniu pełnoletności może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu trzech lat od dnia, w którym dowiedziało się o możliwości wystąpienia z powództwem,
 • prokurator może wnioskować o zaprzeczenie ojcostwa bez względu na termin – jeśli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej

Prowadzimy sprawy o ustalenie ojcostwa i o zaprzeczenie ojcostwa. Nasza kancelaria pomoże Ci przejść przez ten cały proces w maksymalnie bezproblemowy i komfortowy dla Ciebie sposób.

Zapewniamy indywidualne podejście i zrozumienie dla Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami już teraz!