Prawo karne i prawo wykroczeń

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in:

  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych, na etapie postępowania przygotowawczego i karnego,
  • obronę na etapie postępowania wykonawczego w sprawach z wniosków: o przedterminowe warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i reprezentacji w tym zakresie przed sądem,
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114