Prawo handlowe i gospodarcze

Pomoc i doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Doradzamy na bieżąco we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych, jakie mogą pojawiać się w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw, aby ich właściciele i reprezentanci dysponowali pełną wiedzą z zakresu prawa. Dzięki temu mogą oni podejmować ważne decyzje biznesowe w wyważony i racjonalny sposób, co daje gwarancję bezpieczeństwa interesów przedsiębiorców, a także pozwala na rozsądne planowanie dalszych kroków biznesowych.  

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego:

  • opiniujemy oraz sporządzamy umowy, ugody, protokoły zgromadzeń i posiedzeń oraz uchwał,
  • pomagamy negocjować warunki umów oraz ugód,
  • przygotowujemy projekty wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym np. pozwy o zapłatę oraz o unieważnienie uchwał,
  • tłumaczymy ryzyka i możliwości prawne,
  • zakładamy spółki, fundacje i stowarzyszenia oraz dokonujemy ich likwidacji, jak również wszelkich zmian w ich funkcjonowaniu,
  • sporządzamy umowy sprzedaży udziałów oraz akcji,
  • zajmujemy się procesami łączenia, podziału i przekształceń spółek, podwyższaniem kapitału zakładowego,
  • dokonujemy wpisów zmian i rejestracji w KRS,
  • obsługujemy zgromadzenia wspólników i rad nadzorczych.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114