🗣️Warto poznać różnice między upadłością likwidacyjną a sanacyjną, zwłaszcza gdy prowadzisz własny biznes.
👉Upadłość likwidacyjna to proces, w którym dłużnik – czyli firma lub przedsiębiorca – jest zmuszony do zakończenia swojej działalności. W ramach tego procesu sądy wyznaczają syndyka, którego zadaniem jest sprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli.
👉Z kolei upadłość sanacyjna to próba ratowania przedsiębiorstwa przed całkowitym bankructwem poprzez restrukturyzację jego zobowiązań finansowych.
➡️W ramach tej procedury sąd może zatwierdzić plan spłaty długów, który może obejmować obniżenie kwoty należności, przedłużenie terminów płatności lub zmianę warunków umów kredytowych.
♾️Wybór między tymi dwoma formami upadłości zależy od sytuacji finansowej dłużnika. Jeśli firma jest już w tak trudnej sytuacji, że nie ma możliwości dalszego funkcjonowania, upadłość likwidacyjna może być jedynym rozwiązaniem. Natomiast jeśli istnieje szansa na restrukturyzację zadłużenia i kontynuację działalności, upadłość sanacyjna może być lepszym wyborem 👍
✅W obu przypadkach warto skonsultować się z nami skontaktować, aby podjąć najlepszą decyzję dla firmy i jej właścicieli. Zrozumienie różnic między tymi dwoma formami upadłości może być kluczowe dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]