Czynności dowodowe w niebieskim pokoju

Pokój przesłuchań nieletnich – tzw. niebieski pokój czy też Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, jest szczególnym miejscem przeznaczonym do prowadzenia przesłuchań nieletnich świadków i ofiar przemocy.
Przyjazny pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający bezpieczne przebywanie w nim osoby przesłuchującej.
Przyjazny pokój przesłuchań może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchań dorosłych, badań psychologicznych, pedagogicznych, rozmowy z kuratorem, okazania. Pokój techniczny wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.
Wytyczne określające warunki jakim winny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków:
Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków, zwane dalej „pokojem przesłuchań” lokalizowane winno być poza budynkami sądów, prokuratur czy policji.
 W skład pokoju przesłuchań winny wchodzić:
-pokój bezpośredniej rozmowy
– przedpokój, poczekalnia
– pokój techniczny
– toaleta/łazienka
 O ile pokój przesłuchań znajduje się w budynku policji, prokuratury czy sądu winien mieć odrębne bezkolizyjne wejście.
Pokój przesłuchań winien spełniać następujące minimalne warunki:
-pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w meble dostosowane do wieku świadka (od 5 do 18 lat).
-pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób biorących udział w przesłuchaniu z osobami obserwującymi przesłuchanie w pokoju technicznym
-pokój bezpośredniej rozmowy połączony z pokojem technicznym „lustrem weneckim”.
-pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego służące do utrwalania obrazu umożliwiające ogólny ogląd pokoju i mimiki twarzy świadka.
-pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego utrwalające dźwięk.
-pokój techniczny wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób obserwujących przebieg przesłuchania z osobami biorącymi w nim udział.
-wyposażony w jeden system nagrania i odtworzenia nagrania umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
-izolacja akustyczna pokoju gwarantująca dobrą jakość nagrania przesłuchania.
-wyposażony w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od świadka a w szczególności papier, środki pisarskie, lalki i inne.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]