Jak napisać wniosek o upadłość?

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?
Spieszymy z odpowiedzią.
Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł.
Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań.
Chodzi tu zwłaszcza o:
– Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
– Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
– Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
– Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
– Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika,
w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede wszystkim wykazać, że dłużnik stał się niewypłacalny – a więc nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika. Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie jest niewypłacalny, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony.
Po przygotowaniu stosownych dokumentów należy zadać sobie pytanie, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
Jego rozpoznanie należy do sądu upadłościowego. Jest to tak naprawdę wydział gospodarczy sądu rejonowego. Jednak dłużnik wnioskujący o upadłość konsumencką nie może dowolnie wybrać sobie sądu, do którego taki wniosek prześle.
Chodzi tu o sąd rejonowy – sąd upadłościowy, na terenie właściwości którego dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania.
Ustalając tę kwestię, trzeba pamiętać o tym, że sądy upadłościowe nie znajdują się przy każdym sądzie rejonowym.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]