Postępowanie Układowe

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań, które pozwalają na oddłużenie prowadzącego działalność gospodarczą:
-o zatwierdzenie układu;
-przyspieszone postępowanie układowe;
-postępowanie układowe
postępowanie sanacyjne.
Wśród nich postępowanie układowe wyróżnia się dwoma kwestiami:
-umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
-może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Nie ma więc wątpliwości, że postępowanie układowe – w zestawieniu, chociażby z postępowaniem o zatwierdzenie układu – stanowi bardziej rozbudowaną procedurę. Daleko jej jednak do postępowania sanacyjnego, które stanowi najtrudniejszą ze spraw restrukturyzacyjnych. W postępowaniu układowym także chodzi przede wszystkim o wypracowanie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.
Jednak w ramach omawianej tu procedury nie jest to możliwe bez sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności. Zanim przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące przygotowania tego dokumentu, warto przypomnieć kluczowe etapy, w których przebiega postępowanie układowe.
Wśród podstawowych elementów składających się na postępowanie układowe, należy wymienić:
-Złożenie wniosku o otwarcie postępowania
-Rozpoznanie wniosku i wydanie postanowienia przez sąd
-Rozpoczęcie właściwego postępowania układowego
-Sporządzenie i złożenie sędziemu-komisarzowi właściwych dokumentów
-Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
-W razie przyjęcia układu, rozpoznanie go przez sąd
-Zakończenie postępowania układowego

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]