Przemoc Domowa

Przemoc w domu przybiera różne formy, np.:
-przemoc fizyczna – czyli naruszenie nietykalności, jest to m.in. szarpanie, popychanie, kopanie, obezwładnianie, czyli tzw. ingerencja w ciało
-przemoc psychiczna – forma interakcji z drugim człowiekiem, która sprawia, że czuje się źle. np. groźby, szantaże, upokorzenia, zniewaga, wymuszenia, uporczywe nękanie;
-przemoc ekonomiczna – tj. naruszenie własności, kradzież lub przywłaszczenie rzeczy współmałżonka oraz używanie pieniędzy albo innych dóbr materialnych po to, aby uzależnić od siebie finansowo drugą osobę.
-przemoc seksualna – czyli naruszenie sfery intymnej, podobnie jak wymuszenie stosunku, molestowanie seksualne, wykorzystywanie osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie, wykorzystywanie seksualne dzieci, stręczycielstwo, zmuszanie do prostytucji
-zaniedbywanie – to niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka, które prowadzą do cierpienia, narażenie na utratę zdrowia lub życia.
Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad rodziną jest przestępstwem, które jest opisane w art. 207 Kodeksu karnego, ale odpowiedzialność sprawcy nie ogranicza się wyłącznie do jednego przepisu.
Polskie prawo ściga sprawcę przestępstwa przeciwko osobie bliskiej np. za naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, przywłaszczenie cudzej rzeczy.
Jeżeli występuje przemoc w rodzinie należy zawiadomić policję np. na komisariacie policji składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa .
Oczywiście zawiadomienie można również złożyć w prokuraturze.
By wnieść akt oskarżenia do sądu, wymagane są dowody na to, że przemoc w rodzinie miała miejsce. Odpowiednie dowody pomogą wykazać winę sprawcy i dopuścić do jego ukarania.
Dowodami mogą być np. zeznania świadków, zaświadczenia lekarskie o obrażeniach (obdukcja), zdjęcia obrażeń lub założona Niebieska Karta.
Ofiary przemocy domowej mogą się do nas zgłosić, a my udzielimy porady prawnej i pokierujemy działaniami zmierzającymi do zaprzestania dalszej przemocy w rodzinie.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]