Wiek dziecka, a alimenty

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia konkretnego wieku przez dziecko ani ukończenia przez niego określonego stopnia edukacji.
W myśl art. 133 par. 1.: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
Par. 2 określa, że poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
Z kolei na mocy par. 3 rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Obecnie rodzic pełnoletniego dziecka, by zaprzestać płacenia alimentów musi wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
Należy go złożyć do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwy jest sąd w którego okręgu pozwany – dziecko, mieszka. Musi być w nim zaznaczone na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty, jak również aktualna kwota płaconych alimentów, sygnatura akt oraz organ, który wydał orzeczenie.
Do akt należy dołączyć prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Dopuszczalne jest także zabezpieczenie powództwa w przedmiocie zmniejszenia wysokości alimentów przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego – ale wymaga wysokiego stopnia uwiarygodnienia powództwa.
Ważne jest też uzasadnienie – konieczne jest wskazanie okoliczności faktycznych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także dowodów na poparcie zgłoszonego żądania.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]