Choć sąd może nałożyć na rodzica obowiązek płacenia alimentów, nie zawsze gwarantuje to ich regularne otrzymywanie przez dziecko. Wielu obowiązanych unika płatności lub robi to nieregularnie.
Wyrok w sprawie alimentów zawiera klauzulę wykonalności, co zmusza zobowiązanego do przestrzegania ustaleń sądu. Zazwyczaj orzeczenie określa konkretną datę płatności, dostosowaną do możliwości finansowych obowiązanego.
 Jeśli zobowiązany nie płaci alimentów, uprawniony może skierować się do komornika z wyrokiem sądowym z klauzulą wykonalności. To pozwala komornikowi na podjęcie działań egzekucyjnych. Uprawniony nie musi znać źródeł dochodu zobowiązanego; ustalenie tego leży w gestii komornika, który może również skorzystać z pomocy policji.
 Za unikanie płatności alimentów grozi kara prawna. Jeśli jedno z rodziców nie płaci alimentów, drugi może wszcząć egzekucję komorniczą. W przypadku nieskutecznej egzekucji możliwe jest ubieganie się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, choć ich przyznanie jest związane z kryterium dochodowym.
Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]