Opieka naprzemienna to sprawowanie pieczy rodzicielskiej, zarówno przez ojca jak i matkę, naprzemiennie w porównywalnych okresach.
W praktyce oznacza to, iż dziecko może przebywać np. jeden miesiąc u mamy, a następny miesiąc u taty.
O to czy możemy korzystać z takiego rozwiązania, decyduje przede wszystkim dobro dziecka jak i konteksty praktycznie związane z realizacją obowiązku szkolnego.
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, co prawda nie znajdziemy obecnie definicji opieki naprzemiennej, natomiast możemy spotkać się z odwołaniem do niej w innych ustawach, między innymi ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomimo braku definicji opieki naprzemiennej w praktyce nie ma przeszkód do jej stosowania. Przyjmuje się, iż orzekanie o opiece naprzemiennej jest możliwe na podstawie art. 58 i 107 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Aby sprawowanie opieki naprzemiennej było możliwe, obydwojgu rodzicom powinna przysługiwać pełnia władzy rodzicielskiej.
Co trzeba zrobić by ustanowić opiekę naprzemienną?
Najważniejszym aspektem jest tu współpraca rodziców i kompromisowe ustalenie spraw praktycznych i logistycznych. Sprawowanie opieki naprzemiennej może być mocno utrudnione, gdy rodzice są ze sobą skonfliktowani, nie potrafią się ze sobą porozumieć co do poszczególnych kwestii dotyczących opieki nad wspólnym dzieckiem.
Praktycznym i dobrym rozwiązaniem może być spisanie planu wychowawczego. W takim porozumieniu można wypunktować poszczególne ustalenia rodziców dotyczące władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem. Taki plan może być także efektem postępowania mediacyjnego.
Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]