Blog prawniczy

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa? Jeżeli mimo niezachowania przepisów prawa został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Sformułowanie niezachowanie...

Dla kogo restrukturyzacja?

Dla kogo restrukturyzacja?

Jakim podmiotom przysługuje możliwość wnioskowania o restrukturyzację? Zdolność restrukturyzacyjna to przyznana przez ustawodawcę określonym kategoriom podmiotów zdolność do bycia podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, a konkretnie zdolność do występowania w...

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Ustawa prawo bankowe oraz ustawa o kredycie hipotecznym przewidują trzydziestodniowy podstawowy termin na wypowiedzenie przez bank kredytu hipotecznego. Kredytodawca nie może wypowiadać umowy zbyt szybko. Ciekawym aspektem w kontekście wypowiedzenia umowy kredytowej...

Skutki separacji

Skutki separacji

Polskie prawo przewiduje, że – poza różnicami przewidzianymi w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – skutki separacji są takie jak skutki rozwodu. Podstawowa różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że w przypadku orzeczenia separacji w dalszym...

Jak napisać wniosek o upadłość?

Jak napisać wniosek o upadłość?

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Spieszymy z odpowiedzią. Przygotowując wniosek o...

Kuratela

Kuratela

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za...

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią dzisiaj pod obrady Senatu. A co zakłada projekt i jak wpłynie on na sytuacje kredytobiorców? Wakacje kredytowe to czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Warunki takich wakacji kredytowych są...

Oddłużanie – pozew o kredyt frankowy

Oddłużanie – pozew o kredyt frankowy

Cały świat zmaga się z inflacją, jak się okazuje problemy te dotknęły także cieszącą się duża stabilnością Szwajcarie. By poradzić sobie z mogącymi się pojawić kłopotami, Szwajcarski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 0,5 pkt proc. z -0,75 do -0,25 proc. To...

Kara zastępcza

Kara zastępcza

Uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności ma miejsce wtedy, gdy skazany był świadomy ciążących na nim obowiązków, stanowiących element kary ograniczenia wolności, jak również konsekwencji ich niewykonywania, oraz, mając obiektywnie istniejące możliwości,...

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114